Mirakler og uendelige muligheder

Mirakler og uendelige muligheder

Er vores syn, hørelse og andre sanse statiske størrelser? Eller kan de pludselig ændres og forbedres i løbet at få timer?

Det vil man nok ikke mene var ret sandsynligt, hvis vi tror på videnskaben og eksisterende sundhedsparadigme.

Men som tiden går, indser jeg mere og mere, at det, som vi opfatter som umuligt eller usandsynligt, ikke nødvendigvis er sådan. Vi bevæger os hen imod en ny virkeligeligheds- og bevidsthedsopfattelse, hvor vi accepterer, at såkaldte “mirakler” eller “umuligheder” bare er udtryk for fænomener, vi endnu ikke forstår.

I min verden findes der ingen “mirakler”. Der findes kun naturens love og fænomener, som vi ikke har lært at afkode og forstå endnu. Konsekvensen vil muligvis ryste hele vores verdenssyn og de præmiser, lægevidenskaben bygger på.

I sidste uge fik jeg 2 fantastiske beskeder fra en klient. En frisk ældre kvinde, som bl.a. bruger høreapparater pga. nedsat hørelse. Det har hun gjort i et stykke tid. Det er ikke noget, hun kommer for at få rettet op. Hun kommer hos mig af andre helbredsmæssige årsager.

Nedsat hørelse er nok ikke noget, man forventer at kunne få hjælp til gennem spirituel healing. Vi plejer at opfatte dårlig hørelse som en af de skavanker, som bare følger ældringsprocessen. Vi tager det lidt for givet – jo ældre vi bliver, jo dårligere bliver vores syn og hørelse.

Eller gør det det?

Min klient fik en session midt på ugen. Vi arbejdede på andre helbredsmæssige udfordringer samt barndomstraumer, som havde påvirket hendes lyst og evne til at høre på sine forældre og forbinde sig til omverdenen i barndommen. Vi var inde på episoder, der skete i hendes familie for 70 år siden….altså, lang tid siden.

Og så kom magien😍

Dagen efter får jeg hendes besked ved 16 tiden:

“Kære Zrinka. Hjertelig tak for din hjælp i går. Min hørelse er blevet bedre. Og nu har jeg en dejlig ro omkring hjertet 💜💜💜

Til min overraskelse, 4 timer senere tikker der endnu en besked i min indbakke:

“Kære Zrinka.
Jeg har bevidstløst taget høreapparater på og af… Først nu tester jeg, at min hørelse stort set er normal 😃😃😃
Helt eventyrligt 💙💙💙
Jeg er dig dybt taknemmeligt for ALT ❤️

Hvad kan man sige? Hvis paradigmet ikke længere passer – udskift paradigmet🤩

Hvis dette er muligt for hende, hvad tror du er muligt for dig?

Hvor går DIN paradigmegrænse?

Hvor starter dine “mirakler”? 😍💚


You may also like

Mirakler og uendelige muligheder

Receive New Posts Directly in Your Inbox

Receive updates on my group healings, events, courses, meditations, health tips and special offers.