Påskens portaler

I disse år er vores kollektive og individuelle bevidsthed i kontakt med en stor mængde høje frekvenser fra Kilden, som løfter, renser og harmoniserer Jordens felt. Som baner vejen for en ny, højere form for bevidsthed, der langt om længe kan blive forankret i Jordens felt og tillade, at mennesker kan lære at leve sammen på en anden måde.
 
Det er begyndelsen og udbredelsen af Kristus bevidstheden på Jorden. Dette har ikke noget med religion at gøre. Det er den frekvens og den universelle impuls i menneskehedens bevidsthedsfelt, som især det nye, udviklede Lysmenneske bærer i sig. Kristus bevidstheden vil blive mere og mere udbredt i de kommende år.
 
Denne bevidsthedsimpuls fører til samskabelse, tolerance og fred. Respekt for forskelligheder. Fordragelighed. Næstekærlighed. Vi kan leve side om side uden behov for at slås, hade og rage til os, Det er fremtiden på den Nye Jord. 
 
I disse dage omkring Påsken er lysindstrømning oppefra vældig stærk og kan mærkes som en dyb kollektiv udrensning og transformation på ydre og indre planer.
 
På den ydre plan svarer dette til astrologisker faser vi oplever i forbindelse med overgangen til Vandmandens tidsalder. Hvis du følger astrologien, vil dette svare til at mærke indflydelse af diverse astrologiske aspekter, efterhånden som planeterne og stjerner bevæger sig i himlen.
 
På det indre plan er vi hver især i gang med at afvikle tung gammel energi fra det karmiske felt og tung energi og traumer skabt og opsamlet i vores forefædres levetid. Derfor føler mange, at disse år markerer en meget svær overgang med personlige kriser, sammenbrud, skilsmisser i ægteskaber og relationer, familiemedlemmer man mister, angst, depressioner og økonomiske problemer. Mens for andre føles det som en kæmpe stor befrielse. Endelig sker der noget. Endelig er der håb forude. Håb for en anderledes og lysere fremtid og skabelsen af et andet samfund baseret på uselviskhed og samarbejde. Det gamle system må dø og forsvinde.
 
Det er grundlæggende forskellen mellem opfattelsen af tidslinjer på den Gamle og den Nye Jord. Og alle de mellemliggende tidslinjer.
 
Med andre ord, vi er i gang med en kæmpe stor forårsrengøring. Som godt nok varer i flere år. Men kan mærkes meget intenst her i 2024 – 2025. Vi er mange, der må give slip for en disfunktionel tung byrde i energien, samt situationer og mennesker vi har holdt meget af. For at kunne koble os til højfrekvente informationer der strømmer ind i vores bevidsthed i disse år.
 
Her i påskedagene er lysindstrømning så kraftig, at sløret mellem dimensionerne p.t. er meget tynd .Vi befinder os tæt på det astrale rige og andre dimensioner i bevidstheden, både højere oppe og længere nede i frekvensskalaen. Grænsen er meget sløret i disse dage. Hvilken tillader for en stor portion højfrekvent lysenergi til at trænge igennem og udføre dybe helinger og rensninger i vores personlige felt.
 
Men samtidig er der ikke så stor en kløft som ellers mellem vores fysiske rige, som er ved at stige i frekvensen, og visse knap så menneskevenlige riger. Dimensionerne, som ikke vil mennesket noget godt.
 
Det vil sige, at portalerne til begge sider af vores rige står meget åbne i øjeblikket. Og det kræver en fintfølende subtil skelneevne at kunne navigere blandt dem. At kunne åbne op kun mod den rigtige side, sådan at sige, og glide stille og roligt forbi åbninger til de mørkere områder.
 
Åbning mod de negative portaler resulterer i denne periode i store forsøg for at dæmpe den lyse, højfrekvente indstrømning fra højere bevidsthedsplaner fra at nå den individuelle menneskets bevidsthed i denne dimension. Det sker gennem brug af avancerede teknologier, som oprindelig ikke stammer fra denne dimension. Gennem bevidst brug af teknologi som slører for solen i Jordens atmosfære. Da vores æteriske legeme bl.a. modtager informationer fra højere bevidsthedsplaner gennem kontakt med solens stråler. Gennem teknologi som udsætter os for stråling og giftstoffer under påskud af at være smart og sundt. Gennem avanceret teknologi, som forsøger at ændre vores genetiske materiale i menneskekroppen. Gennem teknologi, der skaber mere ufred, krig og had blandt mennesker. Se bare på, hvad der p.t. sker i verdens brændepunkter.
 
Derfor, vær opmærksom på, hvor du fokuserer din bevidsthed i denne periode. Hvor ligger din “åbning” henne? Peger den mere i retning af lyset eller mørket? Hvilke informationer tillader du at komme i din bevidsthed? Hvilke nyheder følger du og lader dig påvirke af? Hvilken fremtid ser du for dig? Hvad gør du helt konkret for at skabe en bedre fremtid for os alle – og ikke kun for dig selv? Hvilken tidslinje lægger du dig på?
 
Din personlige bevidsthed styrer din “åbning” og de portaler, der kommer til at påvirke dig i denne periode – eller ej. Den nemmeste måde at navigere mellem disse portalåbninger er at vedligeholde et stærkt, rent og autentisk personligt felt. Fri for fryg, negativitet, had, bagtale, misundelse, sorg, uro og andre lavfrekvente følelser. Dog uden at fornægte, at de mørke portaler findes og at de påvirker store dele af menneskeheden. Du kan sagtens være informeret om dem, og vælge ikke gå ind i frygten. De bliver i sidste ende ret uinteressante, når den tid kommer. Ret din bevidsthed opad, mod den lyse indstrømning, som vil give dig indre impulser til at handle på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt. Til at handle ud fra hjertet, og ikke nødvendigvis fra den kolde fornuft. På den måde bliver du synkroniseret med de store lysportaler, der p.t holdes åbne op over os.
 
Det er op til os hver især at tilgå energien derfra, integrere den ind i vores felt og begynde at udleve disse impulser, til gavn for alle på Jorden.
 
Det kræver vilje og mod til at slippe gamle mønstre og bindinger, som dybest set går imod vores frihed og det lyse menneskets natur. Vi er nødt til at afslutte og afbryde karmiske konktrakter med de kræfter, som holder vores kollektive bevidsthed i et lavfrekvent felt og nærer sig af vores frygt og vrede. Mennesket er ikke i toppen af fødevarekæden. Tiden er inde til at sige nej. Højt og tydeligt.
 
Når vi er mange nok, der siger nej til mørket, ændres frekvensen i vores kollektive felt. Denne proces bliver vi hjulpet i af påskens åbne lysportaler.
 
God og kærlig Påske derude.
 
Dette er dagens kanaliseret information, som jeg er blevet bedt om af videreformidle.

You may also like

Påskens portaler

Receive New Posts Directly in Your Inbox

Receive updates on my group healings, events, courses, meditations, health tips and special offers.