SIGNS ON THE ROAD

TEGNENE PÅ VEJEN

Et af tegnene på, at en civilisation er på tilbagegang er, når dødskulturen begynder at afløse livskulturen. Ønsket om døden bliver mere udtalt i slutningen af civilisationscyklusser. En cyklus begynder at nærme sig sin afslutning, og civilisationen imploderer og dør ud, så endnu en livscyklus og en ny civilisation eller livsform kan begynde. En ny bevidsthedstilstand er født, som erstatter den gamle, som forsvinder af egen vilje.

Dette er ikke noget nyt. Det sker cyklisk i andre verdener, og det er sket på Jorden mange gange. Kan du huske dinosaurerne og de gamle civilisationer, der nu ligger på bunden af havet?

Gamle hellige skrifter taler også om det. Det store spil af universelle skabelses- og ødelæggelseskræfter, skaber og ødelægger verdener, civilisationer og livsformer. Intensitet afhænger af, hvilken del af den store cyklus og minicyklusserne, vi befinder os i.

Vi lever i øjeblikket i en sådan afslutning af en cyklus. I østlig tradition kaldes det Kali Yuga, eller den 4. alder. Perioden hvor spiritualitet og moral er formindsket og sløret. Mørkets tidsalder, hvor spiritualitet overskygges af egoisme og dogmatisk materialisme. En periode, hvor menneskeheden går forvirret, bange og fortvivlet rundt i åndeligt mørke.

I Bibelen kaldes denne periode De sidste dage. Med henvisning til de iboende implosionskræfter i denne universelle cyklus, før en ny eksplosion af bevidstheden og stigning af vibrationer kan finde sted.

Denne periode vil til sidst blive erstattet af den gyldne tidsalder, den tidsalder, som jeg kalder begyndelsen af Kristus-bevidstheden på Jorden. Med en ny, meget lettere og harmonisk frekvens. Og vi er her, hver enkelt af os, for at hjælpe i den fødselsproces, som kræver, at dette store skift i bevidstheden finder sted.

Tidligere på året udsendte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) nye globale retningslinjer om abort, der fortaler retten til abort i alle 9 måneder af graviditeten, helt indtil barnet er født. Hvilket giver juridisk mulighed for at abortere et næsten fuldt udviklet barn. Denne lovgivning er nu langsomt ved at blive implementeret i de første lande i verden, der er pionerer i processen.

Kærligheden til døden bliver så sandelig stærkere.

Hvis du nogensinde har oplevet en bestemt type regressionssessioner med en terapeut, hvor du føres tilbage til dit tidlige baby- og fosterliv, vil du uden tvivl vide, at du kan få adgang til dine egne minder hele vejen fra din undfangelse og gennem hele graviditetsperioden, inklusive din egen fødsel. Da bevidstheden allerede er der, selv i de tidlige stadier omkring undfangelsen.

Jeg har lavet en del sessioner af denne type med mine klienter gennem årene, hvor folk er blevet ekstremt overraskede over klare fosterminder og indtryk, der kan dukke op i en session. Herunder kropslig følelse, smerte, frygt, sorg, og at man mærker sin mors indtryk og forskellige tankegange.

Behøver jeg sige, at sådan en personlig oplevelse dramatisk ændrer ens egen definition af et ufødt barns bevidsthed?

“Når kærligheden til døden vinder over kærligheden til livet, vil verden kende sin ende. Når kærligheden til livet vinder over kærligheden til døden, vil verden blive genfødt.” (mit citat)

Husker du dinosaurerne?


You may also like

TEGNENE PÅ VEJEN

Receive New Posts Directly in Your Inbox

Receive updates on my group healings, events, courses, meditations, health tips and special offers.